Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

„PSZOK” W DĘBNIE UL. BACZEWSKIEGO 32

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku od mieszkańców Gminy Dębno:

I. ZASADY OGÓLNE

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, ilości, wagi itp.

3. Dostarczone odpady przez mieszkańca, właściciela nieruchomości objętego gminnym systemem odbioru odpadów, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Dębno po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Dębno.

2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.

3. Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić do odpowiednio oznaczonym pojemniku.

4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie:

a) Odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów tj. frakcja sucha obejmująca odpady papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;

b) Odpady podlegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

c) Odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, itp.;

d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

e) Przeterminowane leki i chemikalia;

f) Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;

g) Meble i inne odpady wielkogabarytowe;

h) Czysty gruz budowlany

i) Zużyte opony.

5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów;

- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

- odpady zawierające azbest,

- zmieszane odpady komunalne,

- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe

- części z demontażu pojazdów samochodowych

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK–u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

7. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK–u dokona rejestru dostarczonych odpadów – oraz potwierdzi przyjęcie odpadu.

8. PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 w okresie od kwietnia do października będzie czynny w każdą sobotę od 10.00 do 15.00, a poza tym sezonem w drugą i czwartą sobotę w miesiącu od 10.00 – 13.00 .

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK–u na miejscu.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.bip.debno.pl.

Zarządca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

74 – 400 Dębno ul. Droga Zielona 1

Tel. 95 760 21 25

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com